Výroba a prodej offroad doplňků

SPOT - Satelitní GPS Messenger

      Stisknutí jediného tlačítka, které Vám může zachránit život. SPOT GPS tracker a messenger je kombinace GPS přijímače a satelitního komunikátoru, který ke své funkci využívá dvě satelitní sítě. Síť GPS a Satelitní síť GlobalStar. Díky tomu může odeslat Vaši polohu se žádostí o pomoc i z těch nejodlehlejších částí světa. Zároveň je schopný v pravidelných intervalech, nebo po stiknutí tlačítka příslušné funkce, zasílat Vaši polohu na předdefinované emailové adresy nebo telefonní čísla a tím dát Vašim příbuzným a kamarádům vědět, kde se pohybujete a že jste v pořádku.
 
                              
KOUPIT
                                           
Technické parametry:

Rozměry: 9,4 x 6,6 x 2,5 cm
Váha pouhých: 150g
Provozní teplota: -30°C až 60°C
Provozní výška: -100 m to + 6 500 m.n.m.
Vodě-odolné pouzdro:
Odolnost proti vibracím:SAE J1455
Napájení: 3x AAA Lithiová baterie

                                                                                                                
Základní funkce přístroje SPOT 2:


SOS (SOS): K přivolání pomoci v případě ohrožení života, nebo podobné velmi kritické situaci. Centrum tísňového volání (GEOS ) je informováno o tom, že potřebujete pomoc a současně je mu zaslána Vaše poloha - GPS souřadnice. Centrum následně informuje záchranné složky v dané oblasti, nebo v případě, že se nacházíte v oblasti, kde neexistuje státní sít těchto složek, centrum zahájí záchrannou operaci za použití soukromého smluvního partnera.

Jak to funguje
: Přii aktivaci funkce SOS na Vašem přístroji, přístroj odešle Vaši polohu přes satelitní sít na mezinárodní centrum GEOS a tuto akci opakuje každých 5 minut, dokud není funkce deaktivována, nebo nedojde k vybití baterií. Na základe Vaší polohy jsou informovány příslušné záchranné složky, nebo smluvní partner k zahájení záchranné operace. Tato akce muže zahrnovat také kontaktování příslušného zastupitelského úřadu v dané oblasti. Aktivací této funkce dojde také k odeslání zprávy na vaše kontakty zadané při registraci.
I v případě, že se nacházíte mimo dosah signálu GPS, bude odeslána žádost SOS na centrum GEOS a Vaše kontakty s poslední známou polohou.


Pomoc (HELP): Pokud se ocitnete v situaci, kdy nejste bezprostředně ohroženi na živote, ale přesto si v dané situaci nedokážete poradit, můžete pomocí této funkce kontaktovat Vaše známé, které si definujete na konfigurační stránce Messengeru a požádat je o pomoc.Tato funkce může být také použita k požádání o pomoc profesionální asistenční službu - pokud je k přístroji zaplacena

Jak to funguje: Při aktivaci funkce HELP přístroj okamžitě odešle Vaši polohu přes satelitní sít na mezinárodní centrum GEOS a tuto aci opakuje každých 5 minut, dokud není funkce deaktivována, nebo nedojde k vybití baterií. Vámi definované kontakty obdrží zprávu SMS, nebo email se žádostí o pomoc a Vašimi souřadnicemi GPS
I v případě, že se nacházíte mimo dosah signálu GPS, bude odeslána žádost HELP na centrum GEOS a Vaše kontakty s poslední známou polohou.


Check-in/OK: Tato funkce Vám umožňuje dát Vašim příbuzným a kamarádům vědět, že jste v pořádku. Po stisknutí tlačítka odešle SPOT předem definovanou zprávu společně s GPS souřadnicemi. Seznam příjemců SMS zprávy, nebo emailu muže obsahovat až 10 telefonní čísel / emailových adres. Vaše souřadnice jsou zároveň uloženy na Vašem SPOT úctu, kde si je můžete později prohlédnout.

Jak to funguje:Po aktivaci přístroje a založení úctu si můžete on-line nastavit kontakty a znění zprávy, která bude po stisknutí tlačítka odeslána. Toto nastavení je možné libovolně měnit. Potřebujete jen přístup k internetu. Po stisknutí tlačítka je nastavené zpráva spolu s se souřadnicemi GPS odeslána na definované kontakty a to bud formou SMS, nebo emailu.


Vlastní Zpráva (Custom Message): Tato funkce je shodná s funkcí Check-IN/OK a umožňuje Vám definovat další znění zprávy a kontakty. Stejně jako u funkce Check-in/OK jsou odeslané souřadnice uloženy ve Vašem profilu k pozdějšímu prohlédnutí, nebo sdílení s ostatními.


Jak to funguje:Po aktivaci přístroje a založení účtu si můžete on-line nastavit kontakty a znění zprávy, která bude po stisknutí tlačítka odeslána. Toto nastavení je možné libovolně měnit. Potřebujete jen přístup k internetu. Po stisknutí tlačítka je nastavené zpráva spolu s se souřadnicemi GPS odeslána na definované kontakty a to bud formou SMS, nebo emailu.


Sledování trasy (Track Progress): Tato funkce odesílá Vaši polohu v reálném na Váš SPOT účet,de si ji později můžete prohlídnout případně exportovat GPS souřadnice pro pozdější použití. Odeslané souřadnice jsou přehledně zobrazovány na Google Maps. Ve svém PSOT účtu můžete také vytvořit sdílenou stránku a umožnit tak ostatním sledovat, kde se právě nacházíte, stejně tak jako sledovat trasu, kterou jste již prošli/projeli.

Jak to funguje: Po aktivaci funkce je každých 10 minut po dobu 24hodin, nebo do jejího zrušení, odesílána na Váš SPOT účet Vaše poloha.

Příklad zobrazení funkce Sledování trasy v Google Maps:_________________________________________________________________________________________

Zapnutí:
Zapnutí přístroje se provádí stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF dokud nezačne blikat zelená kontrolka. Po každém zapnutí přístroje dojde k jeho otestování. Zapnutí přístroje je indikováno blikáním zelené kontrolky v 3 vteřinových intervalech. Přístroj se vypíná stisknutím tlačítka ON/OFF dokud nezhasne kontrolka.

Test: Po každém zapnutí přístroje je spuštěn vnitřní test. Pokud se všechny kontrolky rozsvítí červeně, znamení to, že byla objevena porucha. Pokud kontrolky On/Off , GPS a zprávy blikají červeně,znamení to poruchu GPS, SPOT ale může být pořád schopný odeslat SOS bez souřadnic.

__________________________________________________________________________________________

Pokrytí signálem:99%, nebo lepší pravděpodobnost odeslání zprávy během 20ti minut
96% - 99% pravděpodobnost odeslání zprávy během 20ti minut
oblast s minimálním pokrytím
oblast bez poktytí

_________________________________________________________________________________________

Pro zapojení přístroje je nutná jeho registrace a zaplacení ročního poplatku na stránkách výrobce. Registrace probíhá v jednom z evropských jazyků (čeština zatím není k dispozici). V případě potřeby Vám přístroj po dohodě zaregistrujeme a zaplatíme aktivační poplatek.

Ceny služeb GlobalStar - provozovatele:


Základní balíček nutný pro funkci přístroje: 99EUR / rok
200 textových zpráv na mobilní telefon pro funkce Custom Message, Help a Check-in/OK
neomezené množství emailových zpráv

Track progress - sledování trasy, sdílení trasy: 39EUR / rok


GEOS - pojištění záchranné akce:11EUR

Nutno objednat při registraci
kryje náklady na záchrannou akci do výše 100 000 USD

Další informace o dodatkových službách:

http://www.geosalliance.com/index.html

__________________________________________________________________________________________